Annons
X
Annons
X

Rödgröna satsar på välfärden

Satsningar på välfärden före skattesäkningar – det var budskapet som de rödgröna förmedlade när valmanifestet presenterades idag. SvD.se följde presskonferensen direkt.

”Vinna eller försvinna” – så
beskriver statsvetaren Jenny Madestam läget för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när valmanifestet presenteras idag. Trycket på att vända opinionen är alltså stort när partiledarna och språkrören håller presskonferens på Fotografiska museet i Stockholm.

Mona Sahlin inleder presskonferensen med att säga att Sverige ska tillbaka till ett överskott i statsfinanserna. Hon hänvisar också till de rödgrönas budget från i våras – löftena i den gäller fortfarande, säger hon.

– Vi lämnade tydliga besked om höjda skatter, det är viktigt att berätta för väljarna, säger Sahlin.

Annons
X

Höjda skatter behövs för att säkra välfärden, säger hon och pekar på att jämlikhet står i fokus i valplattformen tillsammans med tre andra punkter:

– Det är tre områden: jobb, välfärd och det är ansvaret för klimat. Det är de tre områden som är de tre största utmaningarna, och där har våra partier de största individuella styrkorna.

S-ledaren kallar valmanifestet för ”ett erbjudande till väljarna”. Jobb, bostäder, klimatinvesteringar, järnvägar, sjukvård och omsorg av hög kvalitet är några punkter hon tar upp.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sahlin kallar också de rödgröna för mer trovärdiga eftersom partierna väljer bort skattesänkningar tilll förmån för satsningar på välfärden.

  – Vi säger nej till de borgerligas skattesänkningar på 15 miljarder, säger hon.

  Ett av förslagen är att skapa 100 000 fler jobb och praktik- och utbildningsplatser. Sahlin lyfter också upp en a-kassa för alla, att ”gräddfiler inom vården” ska bort och att ”gamla och barnfamiljer ska få vård snabbare” med hemläkarbilar.

  – Vi har råd med det för att vi inte tänker sänka skatterna till varje pris, säger hon.

  Mona Sahlin tillbakavisar att det finns en tävlan just nu över vilket block som kan sänka skatterna för pensionärerna mest. Så är det inte, är budskapet.

  – Vi vill ta bort den klyfta som finns, säger hon.

  Konkreta förslag är att ett ungdomsavdrag, där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en arbetslös ungdom.

  – Vi gör det från 2011 eftersom det brådskar, säger hon.

  Sänkt maxtaxa inom barnomsorgen står också på dagordningen.

  MP-språkröret Maria Wetterstrand tar i sin del av presskonferensen upp miljö- och klimatsatsningar. De borgerliga anklagas för att vilja föra en passiv politik.

  – Det är livsfarligt för oss att halka efter, säger hon och kallar de rödgrönas miljöpolitik för kraftfull.

  Bland förslagen finns höghastighetståg som ska korta resorna mellan Stockholm och Göteborg till två timmar och från huvudstaden till Malmö till tre timmar. Dessutom lovar partierna att satsa 100 miljarder mer än de borgerliga på järnvägsnätet. Satsningar finns också på ett klimatavdrag för de som bor i småhus.

  Avdraget ska fungera så att den som gör en energieffektivisering med minst 30 procent får sin fastighetsavgift nedsatt till 0 kronor i tre år. Tanken är att satsningen både ska skapa nya jobb och få fler husägare att spara energi.

  Wetterstrand tar också upp kravet på minskade utsläpp inom EU med 30 procent till 2020 – något som miljöministrarna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställt sig bakom.

  – Vi kommer också att jobba för det kravet, säger Wetterstrand och lovar också att fasa ut bensin och diesel till förmån för förnybara alternativ.

  När Wetterstrand språkrörskollega Peter Eriksson fortsätter säger han att kampen om regeringsmakten nu kan börja, när båda blockens valmanifest är presenterade.

  Bland annat säger han att Sverige behöver en mer aktiv näringslivspolitik och att de rödgröna satsar på särskilda innovationsprogram. Detta ska leda till en mer konkurrenskraftig industri, säger Eriksson och lovar också att rot-avdraget kommer att vara kvar under hela mandatperioden och utökas till att även omfatta hyreshus.

  – Det kommer att bidra till en rejäl upprustning av våra miljonprogramområden, säger han.

  Dessutom satsar de rödgröna på sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare och en halverad restaurangmoms.

  Peter Eriksson beskriver de borgerligas politik för ”hjärtlös”.

  – Sjuka människor med sjukintyg ska också kunna vara sjukskrivna, säger han och lämnar över ordet till Lars Ohly.

  Vänsterledaren tar upp jämlikhet och att ökade klyftor är dåligt för hela samhället.

  – När vi arbetar med jämlikheten gör vi det utifrån att alla är olika, och därmed behöver olika mycket hjälp.

  Det budskap som ska förmedlas – av Mona Sahlin tidigare och nu även av Lars Ohly – är att de rödgröna väljer välfärd före skattesänkningar. Fattigdomen ska utrotas, säger Ohly och lovar också att nästa mandatperiod ska bli kvinnornas och jämställhetens mandatperiod.

  – Gapet mellan kvinnor och mäns löner ska minska, säger han.

  Lars Ohly tar också upp ”trygga jobb med en lön att leva på”.

  Konkret vill de rödgröna satsa 12 miljarder mer än regeringen på välfärden. I förskolan lovas ett kompetenslyft och minskade barngrupper. I skolan ska lärartätheten ökas från 8 lärare per 100 elever till 9 lärare per 100 elever.

  Andra förslag är en kulturmiljard och en satsning mot barnfattigdom. Antalet familjer i behov av socialbidrag ska vara 50 000 färre 2015. Det ska partierna lyckas med genom höjt underhållsstöd och bostadsbidrag för ensamstående.

  De rödgröna lovar också höja bostadstillägget för pensionärer och förtidspensionärer. Dessutom ska lagen för etableringsfrihet för vårdbolag rivas upp och fri tandvård för alla upp till 24 år ska införas.

  – Vi sänker också kostnaderna för tandvård för alla mellan 64 och 75 år, säger Ohly.

  De rödgröna kommer också att inrätta en lag för rätten till heltid.

  – Det behövs lagstiftning för att komma åt den påtvingade deltiden framförallt kvinnor drabbas av på arbetsmarknaden, säger V-ledaren.

  Dessutom ska barnomsorg på obekväm arbetstid vara en rättighet och partierna vill också att alla företag med mer än 10 anställda ska tvingas göra en lönekartläggning varje år.

  Avslutningsvis tar Lars Ohly också upp bemanningsföretag och lovar att se över lagstiftningen så att arbetsgivare inte ska kunna säga upp folk trots att det inte råder arbetsbrist och istället tar in personal från bemanningsföretag.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X