Rödgröna hot mot försvarsindustrin

För att svensk försvarsindustri ska ha en chans i internationell konkurrens måste staten ställa upp med matchande finansiering vid exportaffärer. Detta hotas vid en rödgrön valseger eftersom Socialdemokraterna valt att ge efter för sina tilltänkta koalitionspartners krav, skriver Carl B Hamilton (FP).

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige drev under kalla kriget neutralitetspolitik. Ett viktigt inslag i den var en betydande inhemsk produktion av högteknologisk försvarsmateriel, till exempel flygplan. Det neutralitetspolitiska motivet för statligt stöd är nu borta. Svenska försvaret ska köpa den för soldaternas säkerhet och ålagda militära uppgifter mest lämpade materielen. Säkerhetspolitik och industripolitik ska inte blandas samman som på Socialdemokraternas tid.

Men nu håller Socialdemokraterna på att hoppa från en galen tunna till en annan. Svenskt statligt stöd till försvarsindustrin bör nämligen inte helt dras tillbaka eftersom andra exportländer inte accepterar fri konkurrens vid internationella upphandlingar. Regeringar stödjer sina företags försvarsmaterielexport bland annat med exportkrediter och kreditgarantier.

Annons
Annons
Annons