Annons
X
Annons
X

Rödgröna förlorar på vårdretoriken

De rödgröna undviker att tala klarspråk om en av de största politiska utmaningarna framför oss, hur framtidens välfärd ska finansieras. Vi är själva socialdemokrater och beklagar att de rödgröna på förhand avfärdar idéer och förslag, skriver bland andra Per Borg, Berit Rollén och Eva Fernvall.

På SvD Brännpunkt (2/6) skriver Ylva Johansson (S), Emil Broberg (V) och Gunvor G Ericson (MP) att privata försäkringar inte hör hemma i den offentligt finansierade välfärden och ger ”borgerliga opinionsbildare och tankesmedjor” skulden för den demografiska utvecklingen där vi blir allt äldre – och allt färre ska försörja allt fler.

Sådan svepande retorik riskerar att kosta de rödgröna värdefulla röster i valet.

Vad Johansson, Broberg och Ericson sannolikt syftar på med formuleringen ”Tongivande debattörer, borgerliga opinionsbildare och tankesmedjor påstår att vi i framtiden inte kommer att kunna finansiera välfärden gemensamt”, är ett gemensamt initiativ från tankesmedjorna Timbro och Arenagruppen. Där utreder en politiskt mångsidigt sammansatt kommission just välfärdens framtida finansiering. Kommissionen leds av Per Borg (statssekreterare 1982-88) och innehåller namn som Eva Fernvall (ordförande i Vårdförbundet 1994-2005), Berit Rollén (bl a statssekreterare 1982-86) och Niklas Nordström (SSU-ordförande 1995-1999).

Annons
X

Detta arbete dömer Ylva Johansson och de andra ut som ”inget annat än ett försök att hitta en täckmantel för låga välfärdsambitioner och stora skattesänkarambitioner”.

Men vare sig i debattartikeln eller i andra rödgröna utspel som hittills kommit under valrörelsen har det aviserats skattehöjningar av den grad som skulle krävas för att återställa skattenivåerna till före 2006 års val. Istället pratar man om att fler jobb ger stark ekonomi och möjlighet att utveckla välfärden”. Jo, för all del – men då krävs det att jobb tillkommer i de sektorer av arbetslivet som genererar skatteintäkter snarare än att vara beroende av dem.

Vi som undertecknar detta är själva socialdemokrater och brinner för välfärdstanken. Vi tror inte på att gå till val samtidigt som man sticker huvudet i sanden hellre än att tala klarspråk om en av de största politiska utmaningarna framför oss. Problemen kommer inte att försvinna av sig själva.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I sin artikel hävdar Johansson, Broberg och Ericson att när privata utförare inom vården säljer extra tjänster, öppnar det för ”en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr”. Men faktum är ju att vi vet att det finns en stark efterfrågan på hushållsnära tjänster – inte minst bland äldre och funktionshindrade, något Ylva Johansson själv tidigare sagt att hon inte har något emot. Ska då inte företag som människor redan har förtroende för, efter att ha valt dem som utförare av till exempel hemtjänst, få erbjuda sådana tjänster?

  Dessutom påstås att vårdföretag ”kan etablera sig där det är mest lönsamt, inte där behoven finns” – och därmed ”välja de mest lönsamma och friska patienterna”. I själva verket är det kommunerna som avgör vilka verksamheter de väljer att lägga ut på entreprenad. Det är alltså snarare i det ledet som det väljs om det är ”de mest lönsamma och friska” som ska få möjlighet till entreprenaddriven vård och omsorg. De företag och offentliga vårdgivare som etablerar sig i vårdvalet kan för övrigt inte lagligen säga nej till patienter, något artikelförfattarna rimligen känner till.

  Det finns skäl att påminna om vad bland annat Vårdförbundet konstaterat; att vården – för att möta människors olikheter på bästa sätt, behöver mångfald och ett brett utbud av vårdgivare.

  Den svenska välfärden, och då inte minst vården och omsorgen, står inför reella utmaningar. Det handlar bland annat om finansiering och om att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vi tror att ett seriöst hanterande av dessa utmaningar skulle kunna vara valvinnare för de rödgröna i höst. Socialdemokraterna har alltjämt stort förtroende bland väljarna när det gäller att ta ansvar för välfärden, men då måste vård- och omsorgsfrågorna diskuteras konstruktivt och med färre överord.

  Det krävs en politik med öppet sinne för att klara utmaningarna vi ställs inför. Inte att på förhand ägna sig åt att stämpla olika röster eller avfärda vissa idéer och förslag för tidigt.

  PER BORG

  BERIT ROLLÉN

  EVA FERNVALL

  NIKLAS NORDSTRÖM

  HANS DAHLGREN

  JONAS MORIAN

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X