Annons

Riv upp Stockholms detaljplaner

Under strecket
Publicerad

w svd.se/brannpunkt Hitta senaste månadens Brännpunktsartiklar på svd.se inlägg | Bostadsbyggandet Den politiska majoriteten i Stockholms kommun kommer ha svårt att uppfylla sitt vallöfte om 20 000 nya bostäder om de inte lättar upp regleringarna vid nybyggnation och tar större hänsyn till fastighetsägare och medborgare. Dagens överreglering innebär att fastighetsägarens dispositionsrätt inskränks genom en mängd olika regler som detaljstyr förfogandet över fastigheten. Lokaler och vindar stoppas från att göras om till bostäder eftersom åtgärderna är planstridiga. Stadens politiska majoritet sätter sitt eget inflytande över byggandet. De följer detaljplanernas reglering blint, istället för att se möjligheterna till att lösa problemet med den växande bostadsbristen. Överreglerandet visar sig även då fastighetsägare får ge upp sina önskemål om ombyggnation eller ommålning av sitt hus när de får avslag på bygglovsansökan.

I många av Stockholms bostadsområden regleras huskroppars höjd, fasadfärg och fönsterstorlekar ner på centimeternivå. Ju mer detaljerad en detaljplan är, desto mindre utrymmen finns för förändringar. Fastighetsägaren blir fånge i sin egen fastighet eftersom detaljplanerna sällan ändras till förmån för enstaka fastighetsägare. Detaljplanernas huvudsakliga syfte, att dra upp riktlinjer för ett tätbebyggt område, har ersatts med detaljstyrning som inte tar hänsyn till fastighetsägarens möjligheter. De som besökt ett samrådsmöte där beslutsfattare informerar de berörda och omkringboende boende om vilka förändringar som kommer ske, vet att medborgarnas möjligheter att påverka är försumbar. Makten ligger hos tjänstemän och politiker som beslutar huruvida en villa ska tillåtas få ett större fönster eller om ett bostadshus ska få bygga till en våning.

Annons
Annons
Annons