Ritualer som ett sätt att fly

Under strecket
Publicerad
Annons

Kathryn Harrison
Att söka hänryckningen
(Seeking Rapture, 2003)
Övers: Ulla Roseen
211 s. Albert Bonniers Förlag. CA 218:- Besvärjelse och ritualisering är de strategier som Kathryn Harrison tillgriper för att fördriva demonerna ur sitt liv. I den självbiografiska ”Kyssen” skrev hon om sitt incestuösa förhållande till fadern, en man som tidigt hade drivits bort från hennes barndom och uppväxt. I Att söka hänryckningen berättar hon både om sin barndom och sina egna barn. Kathryn Harrison växte upp hos sina morföräldrar. Länge trodde hon att även hennes unga mor bodde där, men när hon stiger upp alltför tidigt en julmorgon inser hon att modern tillbringar sina nätter på helt annat sätt. Och pappan försvann, när hon var ett halvår.

Den unga Kathryn drivs in i olika typer av ritualiserade beteenden. Morföräldrarna är judar, men mormodern hade under sin uppväxt i Kina allt starkare kommit att identifiera sig med en engelsk bakgrund. Mamman söker sig åt kristet håll, först till Kristi Vetenskaparkyrka,
sedan katolicismen. Kathryn fostras i brittisk anda, för att undvika att hon blir som de vulgära amerikanska barnen, som hennes mormor uttrycker saken. Men flickan har även upplevt hänryckningen, första gången i en helbrägdagörelse hos Kristi vetenskaparna (jag undrar varför den skickliga översättaren Ulla Roseen kallar dem ”scientister”). Hon söker den på nytt i en identifikatorisk förståelse av katolska kyrkans helgon.
Men hon drabbas även av ätstörningar och börjar snatta. I båda beteendena utvecklar den unga Kathryn strikta ritual. Hon och en kamrat drar sig undan och klär ut sig i de kläder som de snattat. Det blir ett utpräglat rollspel, där deras nya kläder också reglerar uppförande och attityder. ”Hon blev aggressiv när hon var utklädd”, skriver Harrison om snattarkamraten Diane.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons