Annons
X
Annons
X

Riskkapitalister vill ha hjälp – av staten

Apoteksmarknaden. Apoteksföretagen blöder och lobbar nu för att få större statliga subventioner för att klara lönsamheten. Samtidigt slussar de tiotals miljoner kronor till ägarbolag på Jersey.

Foto: SCANPIX

Två år efter avregleringen arbetar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med en översyn av handelsmarginalen. Det är en subvention som apoteken får för att tillhandahålla receptbelagt. Marginalen skruvades upp rejält 2009 för att underlätta för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Åtgärden höjde statens kostnader från 4 till 4,5 miljarder kronor. Men mycket talar nu för att en del av tillskottet på 500 miljoner kronor har slussats skattefritt ur landet.

Detta beror på att riskkapitalbolagen bakom de nya apotekskedjorna optimerar sin lönsamhet genom att basera moderbolaget i lågskatteländer, och sedan låna ut pengar till den svenska rörelsen till höga räntor.

Metoden är vanlig bland riskkapitalbolag och har under året kritiserats hårt av finansminister Anders Borg.

Annons
X

Apotekskedjan Medstop utgör ett tydligt exempel. Den svenska verksamheten gjorde i fjol en rörelsevinst på 40 miljoner kronor, men i botten för rörelsen ligger ett lån från aktieägarna, en riskkapitalfond på Jersey, på 706 miljoner kronor. Räntan mellan moderbolag och dotterbolag är 15 procent.

Därigenom fick Medstop en räntekostnad på cirka 106 miljoner kronor, som helt och hållet utraderade överskotten i Sverige. Därför utgick inte heller någon svensk bolagsskatt. För moderbolaget på Jersey blir räntan en intäkt som, så vitt svenska myndigheter vet, inte beskattas alls.

Peter Elving, ordförande för Medstop och representant för ägaren Segulah, säger dock att bolaget håller sig till gällande lagstiftning.

– Skatteverket undersöker nu avdragsgiltigheten i den här typen av finansiering, och vi menar att vi håller oss till de regler som finns, säger han till SvD Näringsliv.

Samma ifrågasatta upplägg används av Apoteket Hjärtat, marknadens största privata aktör. Enligt årsredovisningen har bolaget aktieägarlån på 630 miljoner kronor, dock utan att avslöja räntenivån. I den mån den är lika stor som i Medstopkoncernen har Apoteket Hjärtat slussat drygt 90 miljoner kronor till Jersey. Bolaget gjorde en rörelseförlust på drygt 200 miljoner kronor, men en nettoförlust på nästan en halv miljard. Det är förluster som bolaget kan föra med sig och kvitta kommande års vinster mot, om de uppstår.

Det är socialdepartementet som beordrat TLV att se över handelsmarginalen. Arbetet sker delvis mot bakgrund av att branschen inte är nöjd med lönsamheten, där avregleringen har lett till att fler butiker ska dela på läkarnas förskrivningar.

Medstops vd Fredrik Söderberg säger att det är ett skäl till att bolaget måste kompensera med andra produkter, som exempelvis schampo och hudkräm. Därför uppger både Medstop och Apoteket Hjärtat att de välkomnar översynen av marginalen.

SvD sökte socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C). Han vill dock inte uttala sig om apotekens ägarförhållanden, utan hänvisar till regerigen.

Är du medveten om att apoteksbolagen använder den här typen av skatteupplägg?

– Jag var inte involverad i försäljningen och har inte den ingående kunskapen om hur pengaströmmarna sker, men jag är övertygad om att OAB (Apotekets omstruktureringsbolag) gjorde de bedömningar av ägarna som de behövde göra, säger Karin Johansson, statssekreterare hos socialminister Göran Hägglund.

Tycker du att det är en lämplig ägandeform för svenska apotek?

– Jag kan konstatera att vi har ett uppdrag till TLV som innebär att de tittar på handelsmarginalen, och i den bedömningen får man ta hänsyn till hur lönsamheten ser ut baserat på den här typen av konstruktioner, säger Karin Johansson.

TLV bekräftar dock för SvD Näringsliv att myndigheten inte alls tar hänsyn till ägarnas koncernstrukturer.

– Vi kommer inte att fokusera på hela koncernens resultat, och vi kan inte styra hur stor lönsamhet som är rimlig. Vi utgår från vilken service samhället vill ha vad gäller apoteksverksamhet, och hur mycket samhället är berett att betala, säger Magnus Thyberg på TLV.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X