Annons

Gunnar Wetterberg:Riskkapitalet gav USA ett försprång

Barry Eichengreen har tagit på sig det stora arbetet med att beskriva den ekonomiska utvecklingen i Europa efter 1945. En stor del av förklaringen till att Europa halkade efter USA anser han låg i skillnaden mellan kontinenternas finansiella institutioner.

Under strecket
Publicerad

Den amerikanske nationalekonomen och statsvetaren Barry Eichengreen har inte gjort det lätt för sig med The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond (Princeton University Press, 504 s). Att skriva samtidshistoria är en vansklig uppgift. Tidens gång skakar om perspektiven som ett kalejdoskop – 1970 års berättelse hade kanske varit lika hoppfull som dagens, men på ett helt annat sätt, och 1995 års antagligen stämd i moll. Att skriva ekonomisk historia är inte lättare: hur ska man hitta balansen mellan vad som händer i den reala ekonomin och allt som ligger i institutioner och regelverk? För att inte tala om att knö in hela Europa på 430 sidor, öst och väst, med en rejäl dos USA och lite framtid dessutom.

Eichengreen utnyttjar historien för att rucka på några av de vanligaste euroklyschorna. För några år sedan hörde ”euroskleros” till den dystra framtidsvokabulären – men produktionen per arbetad timme har ökat från nätt och jämnt hälften av USA:s nivå vid andra världskrigets slut till nästan 95 procent i dag. Å andra sidan har tillväxten gått trögare de senaste åren. EMU-länderna ökade bara sin BNP med 1,8 procent om året från 1999 till 2005, medan USA växte med 3,1 procent.

Annons
Annons
Annons