Annons

Riskerna med kärnkraft minskar

Katastrofen i Fukushima gör att motståndet mot kärnkraften åter ökar. Bland det mest missvisande som sägs är att kärnkraften står för en ”föråldrad teknik”. Teknik och drift utvecklas hela tiden. Låt oss avstå från tankeförbudslagar och andra tvångströjor, skriver Hans Blix.

Under strecket
Publicerad

Den omedelbara reaktionen inför all förödelse och förtvivlan i Japan är medkänsla och vilja att hjälpa. Haverierna i kärnkraftverket i Fukushima och de radioaktiva utsläppen följs nästan som ett drama i realtid av en värld som känner en särskild oro inför strålning – en fara som man inte kan se.

En meningsfull diskussion om vad som i Japan kan ha brustit i beredskap och om hur risker för utsläpp från kärnkraftverk ska kunna minskas eller elimineras måste anstå till dess mer information blir tillgänglig. En del fakta och frågor kan ändå urskiljas redan i dag.

Annons
Annons
Annons