Annons

Riskerna för butiksanställda oacceptabla

Sju av tio butiker saknar ett slutet kassasystem. Fyra av tio säkerhetsutbildar inte butikspersonalen. Två av tio butiksanställda arbetar ensamma. Det visar en säkerhetsenkät om butiksrån som Handels presenterar idag.

Publicerad

Rån, hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för butiksanställda i Sverige. Varje dag äger cirka tre butiksrån rum i Sverige. Butiksarbete, framför allt på kvällar i mindre butiker, upplever många av Handels medlemmar som obehagliga, och många utsätts eller oroas för att bli utsatta för rån, hot och våld på sina arbetsplatser. Det är inte acceptabelt att människor ska behöva vara rädda eller känna oro på sin arbetsplats, därför är det av största vikt att arbetsgivare, fackförbund och politiker gör allt i sin makt för att minimera risken för butiksrån.

För att få en bild över vilka åtgärder arbetsgivarna vidtar för att förhindra rån, hot och våld och förbättra arbetsmiljön har Handels gjort en säkerhetsenkät och fått in svar från 2606 butiker runt om i landet. Butikspersonal, skyddsombud och butiksägare har fått svara på frågor rörande deras säkerhetsarbete.

Annons
Annons
Annons
Annons