Annons

”Risker med e-cigaretter bör beskrivas korrekt”

Foto: Erik Nylander/TT

Det är missvisande att jämföra med USA när det gäller e-cigaretter. Att situationen i USA har kunnat uppstå beror på att e-cigarettmarknaden har varit i det närmaste oreglerad. I Sverige är situationen en helt annan, skriver Claude Guiron, Philip Morris, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Magnus Lundbäck med flera ger i en debattartikel i SvD sin syn på e-cigaretter. Även om många fakta enskilt är korrekta gör sig författarna, genom att sätta samman fakta på ett vilseledande sätt, skyldiga till samma typ av felaktig beskrivning av forskning som de anklagar tobaksbolagen för.

Att använda e-cigaretter är inte ofarligt och i Sverige har knappast några seriösa aktörer heller hävdat detta. Engelska myndigheter anger att e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga än cigaretter när man helt byter produkt. USA har upplever nu ett stort antal sjukdomsfall och även dödsfall orsakade av användning av e-cigaretter. Några sådana fall är inte rapporterade i Europa. Amerikanska myndigheter som Food and Drug Adminsitration (FDA) och Center for Disease Control (CDC) har konstaterat att de flesta fall är kopplade till inandning av cannabisoljor eller illegala produkter, även om de exakta orsakssambanden inte är helt klara. Att använda e-cigaretter med cannabis köpt illegalt är något helt annat än att använda e-cigarettvätskor med nikotin från välkända tillverkare. Att situationen i USA har kunnat uppstå beror på att e-cigarettmarknaden har varit i det närmaste oreglerad. I Sverige är situationen en helt annan. Försäljningen står under kontroll av Folkhälsomyndigheten och alla tillverkare måste anmäla försäljning av vätskor minst sex månader före introduktion på marknaden.

Annons
Annons
Annons