Annons

Risker kvar enligt IMF

Internationella Valutafonden (IMF) håller på att räkna ned sin prognos över världsekonomin för i år. IMF anser att betydande risker för återhämtningen ännu finns kvar.

Under strecket
Publicerad

Det uppgav Reuters i går, med hänvisning till ett utkast som den globala nyhetsbyrån fått tillgång till. Den nya prognosen ska presenteras vid årsmötet för IMF och Världsbanken i Dubai i september. I utkastet behålls förutsägelsen om årets BNP-tillväxt i USA oförändrad på 2,2 procent. Däremot sänks prognoserna för Tyskland och eurozonen. För euroländerna som helhet väntar sig IMF nu en tillväxt på 0,7 procent i år (i stället för de 1,1 procent som fonden räknade med i våras). Nästa år väntas eurozonen få en BNP-ökning på 1,9 procent, medan USA ångar på med 3,6 procents tillväxt. För hela världsekonomin har tillväxtprognosen för i år reviderats ned en tiondels procentenhet till 3,1 procent. År 2004 kan den globala tillväxten bli 4,0 procent. I utkastet till den nya IMF-bedömningen räknas ett antal risker för den globala tillväxten upp, enligt Reuters referat: osäkra efterverkningar av den brustna börsbubblan på investeringsviljan i industriländerna. det höga bytesbalansunderskottet i USA och risken att detta utlöser valutaoro. starka ökningar av fastighetspriserna i flera industriländer. fortsatt sårbarhet hos svårt skuldsatta utvecklingsländer. fortsatta risker i Japan, och i viss mån även Tyskland.

Näringsliv

Annons
Annons
Annons