Risken för utdraget krig pressar ned räntorna

Under strecket
Publicerad
Annons

Kort efter krigsutbrottet prisade marknaden in ett relativt snabbt krigsförlopp med ett påföljande regimskifte i Irak. Effekten av bedömningen blev kraftigt stigande aktiekurser, kraftigt sjunkande oljepris samt stigande börser och långräntor.

Men efter att tv kablat ut bilder på tillfångatagna allierade soldater, en Apachehelikopter som ”gått ner” och en halsstarrig Saddam Hussein, gjorde marknaden inte helt om, men halvt. Oro för att kriget kan dra ut på tiden orsakade stigande oljepris och dollarförsvagning. Samtidigt sjönk börserna och räntorna när efterfrågan på räntepapper ökade och kapitalplacerarna viktade om portföljerna från aktier till obligationer.
De svenska och tyska 10-åriga benchmarkobligationerna hade vid svensk stängning backat med 5 respektive 6 räntepunkter. Den amerikanska 10-åringen hade samtidigt fallit med 11 punkter.
Ränteutvecklingen styrs framöver i mycket av nyhetsrapporteringen och det kan svänga snabbt både uppåt och nedåt. Drar kriget ut på tiden styrs kapitalströmmarna
till säkra hamnar som obligationer; ett utdraget scenario kommer således att pressa ned räntorna ytterligare.

Annons
Annons
Annons