Annons
X
Annons
X

Risken för översvämning ökar med Nya Slussen

Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm.
Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

REPLIK | SLUSSEN

Den nya Slussen-planen ökar riskerna för översvämning! Det finns bättre och säkrare alternativ som kan genomföras snabbare.

Alla är överens om att kapaciteten för Mälarens avrinning ut i Saltsjön måste förbättras. Men frågan är hur och när det ska göras. Sten Nordin (M) och Joakim Larsson (M) vill lägga nästan hela kapacitetsökningen i Slussen (
Brännpunkt 12/7). Det ger mycket stora flöden i Slussen (som Dalälvens vårflod!), med allvarliga risker för erosion, ras och stora giftiga slamtransporter ut i skärgården.

Frågan om översvämningsrisker i Mälaren måste ses i ett större perspektiv. Slussen måste skyddas från högt vatten både från Mälaren och Saltsjön. Den förbättrade avrinningen bör spridas och fördelas till flera ställen för att undvika alltför stora vattenflöden vid Slussen. Kompletterande vattentunnlar kan byggas i Södertälje, vid Hammarbyslussen och på andra ställen. Södertälje kanal och Norrström har också möjlighet att ta ökade flöden.

Annons
X

Ett större och mer långsiktigt problem, som Nya Slussen helt negligerar, är den stigande havsnivån. Stadens plan för Nya Slussen grundar sig på gamla prognoser som SMHI gjorde före 2011 (+1,0 m). Regeringen har godtagit Arktiska rådets expertgrupps prognos på +0,9 till +1,6 m höjning med varning för mer. SMHI aviserar därför nu nya prognoser under 2013. Slussenplanen saknar dessutom helt den säkerhetsmarginal som staden själv tillämpar vid planeringen av Norra Djurgårdsstaden (+0,7 m extra marginal).

Problemet med stadens planering av Nya Slussen är att man inte gjort tillräckligt grundliga utredningar om bland annat erosion av gifter och biologiska effekter. Stadens ansökan om ny vattendom prövas nu av Mark- och miljödomstolen. Flera experter har allvarliga anmärkningar mot underlaget för stadens ansökan, bland annat saknas alternativlösning. Frågan är om ansökan kan godtas i befintligt skick.

Det finns en stor risk att stadens dåliga hantering av Slussenplaneringen kommer att försena en angelägen förnyelse av Slussen och en hållbar lösning av vattenfrågan.

TOMAS RUDIN (S)

oppositionsborgarråd

STELLAN HAMRIN (V)

fil dr limnologi, fd vattenexpert på Miljödepartementet

Annons
Annons
X

Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X