Annons

”Risken för etisk glidning är en realitet”

Foto: Patrik Österberg/TT

Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Vår debattartikel om prioriteringar i pandemitider har väckt en intressant och viktig debatt kring hur sjukvården bör fungera om behoven överstiger tillgängliga resurser. Företrädare för Socialstyrelsen (SoS) och Prioriteringscentrum hävdar i sin replik att vi har fel när vi menar att myndighetens riktlinjer kan strida mot den av riksdagen i enighet beslutade prioriteringsplattformen från år 1997. Våra argument för att så kan vara fallet bemöts inte i sak av SoS utan avvisas utan närmare diskussion. Rolf Ahlzén menar i ett inlägg att debatten sannolikt beror på ett missförstånd.

Det allra viktigaste som sjukvården bör göra, och hittills gjort med ett gott resultat, är att öka tillgången på intensivvårdsplatser så att det räcker till alla. Trots den oerhörda belastningen på sjukvården, särskilt i Stockholmsregionen, har detta mål hittills uppnåtts med råge. Detta imponerar på oss alla och gör att vår diskussion hittills kan anses vara teoretisk.

Annons
Annons
Annons