Annons

Riskabelt stora privata skulder

Det enskilt största hotet mot Sveriges framgångsrika ekonomiska utveckling är risken för att vårt land bygger upp en fastighetsprisbubbla. Och att den – som alla bubblor – sedan spricker med konkurser, sönderkörda hushållsbudgetar och ökad arbetslöshet som följd. Det är den enskilda risk som EU-kommissionen lyfter fram i sin nyss lagda analys av svensk ekonomi. Vi bör ta till oss kommissionens varning. Det skriver Olle Schmidt och Carl B Hamilton (FP).

Publicerad

Nu råder tider av finanskris och dagligen fylls tidningsspalterna av ekonomiska jämförelser mellan EU-ländernas budgetunderskott och arbetslöshetssiffror. I Sverige har vi också känt av finanskrisen men vi har kommit lindrigt undan. Vi har ordning i finanserna och våra banker är stabila.

Men det är inte hela bilden. Nyligen publicerade EU-kommissionen sin årliga bedömning av medlemsstaternas ekonomiska politik. Det är delvis oroande läsning. Kommissionen har sett över statens, företagens och hushållens totala skulder till utländska fordringsägare och Sverige hamnar högt upp på listan över länder med högst skuldsättning. För att åtgärda detta behöver Sverige göra strukturella omställningar.

Annons
Annons
Annons