Annons

Riskabelt att höja skatter med 45 miljarder

Regeringen har sammantaget kommit med förslag som innebär höjd skatt på cirka 45 miljarder kronor vilket väntas slå igenom till 2016. Dessa höjningar är ett allvarligt hot mot återhämtningen i svensk ekonomi, skriver Jesper Ahlgren, chefekonom på Timbro.

Under strecket
Publicerad

2015 är lågkonjunkturens sjunde år. Allt fler indikatorer pekar på att återhämtningen nu är på fastare mark, men det finns inga garantier. Sedan 2009 har tillväxtprognoserna flera gånger visat sig vara för positiva, ofta till följd av misslyckad politik från regeringar och centralbanker. Centralbanker har höjt räntan för tidigt eller så har för stora budgetunderskott skapat oro på marknaderna. Dessutom har oförmågan att reformera de finansiella systemen försämrat kreditgivningen, vilket stoppat upp tillväxten.

Nu har regeringen annonserat sina skattehöjningar för 2016. Totalt omfattar förslagen en höjd skatt på över 30 miljarder kronor 2016. Det ska bli dyrare att anställa unga och köra bil. Det ska bli mindre fördelaktigt att spara och att använda sig av hushållsnära tjänster. Men det kommer fler skattehöjningar. Tidigare har regeringen aviserat skattehöjningar på närmare 15 miljarder kronor 2016. Det handlar om högre marginalskatter, dyrare att anställa äldre och införandet av en bankskatt.

Annons
Annons
Annons