Annons

Risk med Skatteverkets smala tolkning

Under strecket
Publicerad

Vi välkomnar den konstruktiva hållning Skatteverket har i sin
replik (11/1) om gåvoskatteavdraget. Samtidigt erkänner skattedirektör Björne Sjökvist att det just är en tolkning Skatteverket gör, när de begränsar avdragsrätten till gåvor till ekonomiskt behövande – men inte inkluderar socialt behövande.

Han säger också att detta skett utifrån inkomstskattelagens förarbeten och olika domslut, medan de förarbeten som legat till grund för just gåvoskatteavdraget alltså inte beaktats – kanske för att dess tillämpning ännu inte prövats i domstol.

Annons
Annons
Annons