Annons

Risk för ytterligare ett orättfärdigt krig

Den principiella frågan är om ett militärt ingripande i ett land å vägnar av internationell fred och moral kan motiveras som ett nödvändigt svar på ett konkret hot mot internationell fred och säkerhet. Det skriver Michael Sahlin, tidigare svensk ambassadör i Oslo.

Publicerad

”But I am also the president of the United States”, sade Barack Obama i Oslo i sitt tal som fredsprismottagare, och som sådan, fortsatte han, är det mitt ansvar att försvara USA:s säkerhet, vilket innebär att krig i vissa situationer är nödvändigt. Ungefär så. Fredspristagaren kände att han i den klassiska fredsprisutdelningsmiljön, och som svar på det som ordförande Jagland hade anfört som skäl för det mycket speciella fredsprisbeslutet, ett beslut så att säga i förskott, ändå måste erinra publiken om att en amerikansk president, även ”bästa möjliga amerikanska president” enligt många europeiska beundrare, ibland måste ta i med militära hårdhandskar till skydd för amerikansk säkerhet och freden i världen.

Det har gått några år sedan dess, engagemanget i Irak har avvecklats, det i Afghanistan är på väg att avvecklas, Libyen-insatsen blev begränsad i tid och militär volym, men nu gäller det Syrien, denna unika kris som förenar en enorm humanitär katastrof med regionala spridningsrisker och internationell handlingsförlamning, till följd av FN:s säkerhetsråds och den syriska oppositionens splittring. Vore, för Obamas USA, ett militärt ingripande i Syrien ett exempel på ”war of choice” eller ”war of necessity” för att citera den distinktion Obama brukar göra, särskilt när han jämför Irak och Afghanistan. Fredspristagare Obama säger sig nu ha beslutat sig för att ett, låt vara begränsat, militärt ingripande i Syrien är en nödvändig konsekvens av al-Assad-regimens uppenbara ansvar för kemvapenmassakern härom veckan – även om han sedermera tillagt att han behöver kongressens stöd för att ta detta steg. Men Obamas, liksom Camerons och andras, argument vacklar mellan ”war of choice” och ”war of necessity”.

Annons
Annons
Annons
Annons