Risk för stora förändringar i las

Att göra sig av med personal är ganska lätt redan i dag. Att arbetsgivarna eventuellt är felinformerade om rättsläget är inte ett godtagbart skäl för att ändra reglerna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco.

Under strecket
Publicerad

Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco.

Annons

Att kraftigt försämrat anställningsskydd, fler uppsägningar och fler tvister som går till domstol. Det riskerar att bli resultatet om förslagen i uppsägningstvistutredningen, som presenteras i dag, genomförs.

Varför ändra något som fungerar bra? I dag är det bara några få procent av alla uppsägningar på grund av personliga skäl som avgörs i domstol. I resten av fallen löses tvisten inom några månader. Av fallen där det blir en domstolstvist, cirka 600 per år, är det bara en tredjedel som prövas av domstol, medan resten förliks.

Annons
Annons
Annons