Risk för oljebrist är ett reellt hot

Utveckling av alternativ energi och energiomställningar tar lång tid. Därför är det viktigt att den risk som peak oil innebär för det moderna samhället hanteras seriöst och belyses i sin fulla komplexitet. Det skriver professor Kjell Aleklett och universitetslektor Mikael Höök i en replik till professor Øystein Noreng.

Under strecket
Publicerad

En oljepump i Bahrain.

Foto: HASAN JAMALI/AP
Annons

Chefsekonomen för OECD-ländernas energiorgan International Energy Agency (IEA), Dr Fatih Birol, har de senaste tre åren mycket tydligt markerat att den globala oljeförsörjningen står inför stora utmaningar. För två år sedan sade Dr Birol att världen behövde fyra nya Saudiarabien till 2030 men få noterade detta. I november då han besökte Stockholm och energidepartementet hade han skärpt varningen och sa att världen behöver två nya Mellanöstern. Framför allt oroas Dr Birol över att produktionen i världens gigantiska oljefält, som står för mer än hälften av världens oljeproduktion, minskar kraftigt. IEA beräknar att minskningen under ett år i producerande fält är ungefär 4 miljoner fat olja om dagen. Globala energisystem vid Uppsala universitet har i en vetenskaplig artikel bekräftat denna trend, men dylika siffror har även funnits av flertalet andra grupper.

Det finns runt 70 000 oljefält i världen. Dock varierar deras storlek kraftigt och det mesta av oljan är koncentrerat till ett fåtal stora oljefält. Omkring 45 procent av den olja vi använder kommer från bara 100 fält och då produktionen minskar i dessa giganter runt om i världen, ja då behövs det två nya Mellanöstern för att täcka upp tappet. Om man studerar de databaser som finns tillgängliga inom oljeindustrin finns det inget som indikerar att man kommer att kunna få upp produktionsnivån med dessa volymer inom den överskådliga framtiden. Oljan i marken må finnas, men det är flödet som är avgörande och det enda som bidrar till samhällets energiförsörjning. Storleken på tanken och storleken på kranen är faktiskt två olika saker.

Annons
Annons
Annons