”Risk för ohederlig debatt om gensaxen”

Foto: Jeff Chiu/AP

Vi är tveksamma till om en bred samhällelig debatt är en framkomlig väg när det gäller växtförädling och ny teknik. Erfarenheterna i frågan när det gäller GMO förskräcker, skriver Jens Sundström och Torbjörn Fagerström i en replik.

Under strecket
Publicerad

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

Foto: Privat
Annons

Det är lätt att hålla med de tolv lundaforskarna om att de etiska, legala och politiska implikationerna av gensaxen Crispr behöver belysas (SvD Debatt 23/11). Men man måste skilja mellan medicinska tillämpningar av Crispr eller annan bioteknik och tillämpningar på växter. De förra har helt egna och specifika etiska frågeställningar som inte berör växtsidan. När det gäller teknikens tillämpningar inom växtförädling är vi tveksamma till om just en bred samhällelig debatt är en framkomlig väg. Den vägen har redan provats när det gäller befintlig genteknik (GMO) – och spåren förskräcker.

Grundproblemet är att en bred samhällelig debatt förutsätter att alla intressenter delar uppfattningen att gensaxen faktiskt kan få ingå i växtförädlarens verktygslåda. Det kan alltså råda oenighet om vilka restriktioner som en ansvarsfull implementering av gensaxen och dess tillämpningar eventuellt kan motivera, men det måste råda enighet om att implementering i princip är tillåten. Vi tror inte att det finns en sådan enighet.

Annons
Annons
Annons