Annons
X
Annons
X

”Risk för graviditet bör beaktas i ny sexbrottslag”

Just nu arbetar 2014 års sexualbrottskommitté med att ta fram en ny lagreglering av sexuella övergrepp. Enligt kommitténs senaste besked diskuterar de en kriminalisering av oaktsamhet vid våldtäkt. Det är viktigt att kommittén gör risken för graviditet vid våldtäkt till en försvårande omständighet vid bedömningen av brottet, skriver Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer.

DEBATT | SEXBROTT

År 2014 tillsattes en ny sexualbrottsutredning. Utredningen har bland annat i uppdrag att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Arbetet och slutsatserna ska redovisas hösten 2016 men redan nu har kommittén uppe förslag om både en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning och en kriminalisering av oaktsamhet vid våldtäkt. Förslagen är både välkomna och viktiga för att Sverige ska börja ha en modern sexualbrottslagstiftning.

Genom åren har många utredningar, liknande 2014 års sexualbrottsutredning, tillsatts för att se över Sveriges sexualbrottslagstiftning. Förutom att 2014 års utredning kan bli den första att föreslå både en samtyckeslagstiftning och en oaktsamhetsreglering så bör den också vara den första att väga in graviditetsaspekten vid våldtäkt.

I dagens våldtäktslagstiftning tas det ingen hänsyn till risken att en kvinna blir gravid när hon blir våldtagen. Det är märkligt att en sådan stor konsekvens av våldtäkten över huvud taget inte kommenteras i förarbeten och lagkommentarer. Det naturliga är att risken att göra kvinnan gravid vid våldtäkt är en försvårande omständighet som gör brottet allvarligare.

Annons
X

Många sexuella övergrepp innebär en reell risk att kvinnan blir gravid. En man som genomför ett vaginalt samlag med en kvinna mot hennes vilja sätter kvinnans möjligheter att skydda sig mot graviditet ur spel. Det är nog mycket ovanligt att gärningsmannen frågar om kvinnan äter P-piller eller tar annat preventivmedel. För mannen är det enbart tur om han inte åstadkommer graviditet (utom i de undantagsfall då han använt kondom). Det riskmomentet i övergreppet måste rimligen speglas i lagen. Det bör inte spela någon roll för ansvarsbedömningen om gärningsmannen haft tur eller inte.

Sverige har en förhållandevis liberal aborträtt och det är därför praktiskt lättare att genomföra en abort här i jämförelse med många andra länder. Det faktumet förtar däremot inte det ingrepp och den upplevelse som en kvinna behöver genomgå vid en abort.

Idag innebär lagen att kvinnan bär ansvaret och konsekvensen av våldtäkten. Inte bara i både fysiska och psykiska skador, utan även för en eventuell graviditet. Det är dags att risken för graviditet vid våldtäkt börjar vara en försvårande omständighet vid bedömningen av brottet. Förhoppningsvis blir 2014 års sexualbrottsutredning den första att lägga fram det som förslag.

Madeleine Leijonhufvud

professor emerita i i straffrätt

Louise Meijer

första vice förbundsordförande MUF

Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer Foto: Marc Femenia/TT, pressbild
Annons
Annons
X

Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer

Foto: Marc Femenia/TT, pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X