”Risk för graviditet bör beaktas i ny sexbrottslag”

Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer
Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer Foto: Marc Femenia/TT, pressbild

Just nu arbetar 2014 års sexualbrottskommitté med att ta fram en ny lagreglering av sexuella övergrepp. Enligt kommitténs senaste besked diskuterar de en kriminalisering av oaktsamhet vid våldtäkt. Det är viktigt att kommittén gör risken för graviditet vid våldtäkt till en försvårande omständighet vid bedömningen av brottet, skriver Madeleine Leijonhufvud och Louise Meijer.

Under strecket
Publicerad
Annons

År 2014 tillsattes en ny sexualbrottsutredning. Utredningen har bland annat i uppdrag att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Arbetet och slutsatserna ska redovisas hösten 2016 men redan nu har kommittén uppe förslag om både en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning och en kriminalisering av oaktsamhet vid våldtäkt. Förslagen är både välkomna och viktiga för att Sverige ska börja ha en modern sexualbrottslagstiftning.

Genom åren har många utredningar, liknande 2014 års sexualbrottsutredning, tillsatts för att se över Sveriges sexualbrottslagstiftning. Förutom att 2014 års utredning kan bli den första att föreslå både en samtyckeslagstiftning och en oaktsamhetsreglering så bör den också vara den första att väga in graviditetsaspekten vid våldtäkt.

Annons
Annons
Annons