Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Risk för Elementica-bakslag i Bahnhof-aktien

Bahnhof-aktien har gått starkt och bolaget levererar ännu en bra kvartalsrapport med fortsatt hög tillväxt. Men ibland ligger oron i det som inte kommuniceras. Vi tänker på Elementica-projektet där vi tycker det finns flera anledningar att vara lite mer konservativ än tidigare.

Modellerad bild på datahallen Elementica.
Modellerad bild på datahallen Elementica.

Nischoperatören Bahnhof har en affärsidé som i korthet går ut på att hyra in sig i de öppna fibernät som finns nedgrävda runt om i landet för att där konkurrera öppet med andra operatörer om bredbandskunder. Bolaget erbjuder även datahallstjänster där företag bland annat kan hyra serverkapacitet eller förvara egna servrar. En viktig del i Bahnhofs framtoning har varit att värna lite extra om kundernas integritet och säkerhet.

Modellerad bild på datahallen Elementica.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X