X
Annons
X

Risk för ännu fler småpartier

Jag håller med Lars Tobisson om att den utbredda taktikröstningen i riksdagsvalen är ett problem (
Brännpunkt 22/9). Det är naturligtvis inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt med ett valsystem där väljarna av taktiska skäl frestas att rösta på ett annat parti än det som de sympatiserar med. Jag är däremot inte tilltalad av den lösning som Tobisson pläderar för och vill föra fram en annan.

Min främsta invändning mot ett upphävande av kartellförbudet är att det riskerar medföra att vi får ännu fler men kanske framför allt mindre partier i riksdagen. I skydd av kartellparaplyet kan partier med minskande stöd i väljarkåren leva kvar i riksdagen och nya småpartier växa upp. Det ökar partisplittringen. En annan invändning är mer politisk: det cementerar blockbildningen. Om det är det senare Tobisson är ute efter bör han snarare eftersträva en partisammanslagning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X