”Risk för ännu fler felaktiga betyg”

Alla statistiska jämförelser mellan betyg och provbetyg förutsätter att provbetygen är rättvisande och likvärdiga. Och så är det inte, skriver artikelförfattaren. Arkivbild.
Alla statistiska jämförelser mellan betyg och provbetyg förutsätter att provbetygen är rättvisande och likvärdiga. Och så är det inte, skriver artikelförfattaren. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Det finns en rad fallgropar med att försöka göra betygen mer likvärdiga genom att låta de nationella proven få större betydelse. Kravet på överensstämmelser mellan snittbetyg och betyg på nationella prov får inga positiva effekter, skriver betygsexperten Per Måhl.

Under strecket
Publicerad
Foto: Privat
Annons

Felaktiga betyg är en orättvisa som kan få livslånga och negativa effekter för elever. Det är därför angeläget att diskutera och föreslå förändringar som kan förbättra betygen. Med jämna mellanrum dyker det också upp förslag som någon/några tror skulle göra det. Ett sådant är att införa ett krav på överensstämmelse mellan skolans snittbetyg och skolans betyg på nationella prov. Det föreslog Skolverket 2019-02-05 och Jörgen Tholin stödde förslaget i sin utredning om ämnesbetyg. Men förslaget får inga positiva effekter. På mindre skolor kommer istället fler elever få felaktiga betyg. Varför kan förklaras så här.

För det första så vet man att lärare inte rättar de nationella proven på ett likvärdigt sätt. Kraven för provbetygen anpassas till eleverna. Det ställs högre krav på skolor med kunnigare elever och lägre krav på skolor med mindre kunniga elever. Ett krav på överensstämmelse mellan skolans snittbetyg och betyg på nationella prov medför därmed att den bristande likvärdigheten som rättningen ger upphov till mellan skolor får ett större genomslag i betygen. Betygen blir mindre likvärdiga!

Annons
Annons
Annons