Annons

”Risk att suicidala ges dödshjälp med ny modell”

Oregonmodellen gör anspråk på att vara ett säkert legalt dödshjälpsinstitut. Men detta är vilseledande, och Statens medicinsk-etiska råd missar att det är uppenbart att självmordsbenägna patienter kan ges dödshjälp, skriver en rad experter.

Under strecket
Publicerad
Foto: Ki, Tomas Oneborg
Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv)

Oregons dödshjälpsmodell framhålls av förespråkare som ett nödvändigt tillskott i vården i livets slutskede. Modellen beskrivs som strikt begränsad till personer med ”obotlig” sjukdom som enligt medicinsk bedömning kommer att leda till döden inom sex månader (så kallad terminal sjukdom). Vad som menas med obotlighet definieras inte. Ej heller beskrivs hur en ”terminal” behandlingssituation uppstår. Detta innebär att Oregonmodellen är vilseledande. Den medför en uppenbar risk att suicidala patienter ges dödshjälp.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fokuserade på Oregons modell i sin kunskapssammanställning Dödshjälp [1]. Smer ställde sig där den avgörande frågan: ”… om även icke-terminala personer med kronisk sjukdom beviljas dödshjälp.Svaret blev: ”När studien gjordes fanns inga uppgifter om att assisterat döende skulle ha beviljats till någon patient i Oregon som inte av två läkare bedömts ha högst sex månaders förväntad återstående livslängd, något som fortfarande gäller.”

Annons
Annons
Annons