Annons

”Risk att sommarresor ger smittan ny fart”

Folkhälsomyndigheten har flaggat för att besked om resor i Sverige i sommar kommer i slutet på maj eller början av juni.
Folkhälsomyndigheten har flaggat för att besked om resor i Sverige i sommar kommer i slutet på maj eller början av juni. Foto: Tomas Oneborg

Turistföretagen behöver ett ökat resande inrikes i sommar för att överleva. Samtidigt kan detta medföra en topp för smittan mitt under semesterperioden, skriver Anders Wigren, fil dr i kulturgeografi och statistiker.

Under strecket
Publicerad

Just nu ställs vi inför ett dilemma som är unikt. Ett ökat resande inrikes i sommar är en förutsättning för att turistföretag ska överleva. Ett ökat resande innebär också ökade risker för en exponentiell tillväxt i smittspridningen av covid-19. Jag är kulturgeograf och professionell statistiker och sysslar numera med analyser av hur viruset sprids regionalt. Simuleringar med data från FHM visar att det finns stora regionala skillnader i det initiala R₀-talet och det tidsberoende Re-talet. Båda dessa reproduktionstal för smittan är lägre för län med en förhållandevis liten folkmängd och små sjukvårdsresurser.

Det är några viktiga samband som jag anser oförtjänt har kommit i skymundan i debatten. Sverige har en inbyggd karantän genom gles befolkning som automatiskt ger en social distansering. Det är få län som har omfattande arbetspendling till Stockholm och det går att visa på statistiskt signifikanta samband mellan andelen utpendlare till Stockholms län från andra län och antal smittade per 100 000 invånare, allt annat lika. Ett annat ouppmärksammat samband är att län med liten smittspridning har en större andel i åldersgruppen 70+ än län med stor smittspridning. Allt detta bidrar till den inbyggda karantänen som ökar chanserna för att den svenska strategin blir framgångsrik på lång sikt. Den inbyggda karantänen gör att det inte är konstigt om det visar sig att relativt få människor hittills har haft smittan.

Annons
Annons
Annons