Annons

Risk att mörka krafter får stöd

Publicerad

”Privat tro ska respekteras”, menar Christer Sturmark och styrelsen. Men vem behöver respektera en tro man aldrig möter? Om människors tro förvisas till privata rum kan den aldrig kritiseras och dess konsekvenser för andra människor blir inte kända. Erfarenheterna av religiösa grupper som döljer sitt uttryck förskräcker, till exempel församlingen i Knutby. Med ett sådant förhållningssätt ser jag allvarliga risker framför allt för barn i familjer där religiösa uttryck kan få allvarliga konsekvenser. För mig är det tydligt att Humanisterna utgår från att alla religiösa uppfattningar alltid får sådana konsekvenser, eftersom man strävar efter att inga religiösa yttringar ska få förekomma i samhället. Det är en föraktfull och arrogant inställning och den är jag är kritisk till.

Ett mer sekulariserat samhälle än det svenska går inte att finna. Det befinner sig mitt i en postkristen patriarkal kulturtradition, men samhället förändras med människor från hela världen som kommer hit med nya, annorlunda uppfattningar. I ett samhälle med en sekulär stat ska olika trosuppfattningar och livsåskådningar kunna finnas, synas och mötas. Ett helt sekulärt samhälle är däremot något helt annat. Där tillåts inte människor att uttrycka sina religiösa uppfattningar, det är också en sorts förtryck som står i direkt motsats till de mänskliga rättigheterna.

Annons
Annons
Annons
Annons