Annons

Risk att flumskolan ersätts av dumskola

I alltför hög grad tvingas kompetenta lärare att agera administratörer med mycket tveksamma räknestickor för att uppfylla systemkrav som har ytterst lite med elevernas faktiska kunskaper och kunskapsbehov att göra, skriver docent Per Gyberg.

Under strecket
Publicerad

Kritiken av ”flumskolan”, där en starkt individualiserad syn på kunskap och lärande förenades med låg grad av systematisk kunskapskontroll, är definitivt befogad. Lösningen på problemen har varit kontroll, tydlighet och mätbarhet. Detta kan tyckas vara en självklar lösning. Lärarna kan då utrustas med linjaler som skiljer till exempel ”till viss del underbyggda resonemang” från ”relativt väl underbyggda resonemang”. Ur en byråkrats ögon måste linjaler och exakthet som ger ökad kontroll och effektivitet vara mycket tilltalande. Utbildningsministerns stora misstag är dock att själva orsaksanalysen är felaktig: Huvudproblemet med ”flumskolan” var inte bristande tydlighet och kontroll utan den alltjämt förhärskande individualiserade synen på kunskap och lärande.

Egentligen har det som skulle undvikas, ironiskt nog, därmed förstärkts. I stället för ”flumskola” kan man nu, till och med, börja tala om ”dumskola”. Mät- och kontrollerbarhet har urholkat själva kunskapen. För att kunskapen ska vara mätbar så måste den förenklas. Den måste anpassas efter de former som finns för kontroll av kunskap som i sin tur ska ha någon slags relation till kunskapskraven i läroplanen och som, igen, i sin tur ska omvandlas till ett omdöme eller betyg.

Annons
Annons
Annons