Risk att fler svenskar dödas i strid

AFGHANISTAN De upptrappade striderna i Pakistan gör att transporterna av förnödenheter till de militära styrkorna i Afghanistan leds om till den norra delen av landet, samma del som den svenska Isaf-styrkan befinner sig i. Därmed ökar hotbilden mot de svenska soldaterna. Är vi beredda på att se fler svenska förluster i Afghanistan, undrar journalisten och författaren Nina Hjelmgren.

Under strecket
Publicerad
Isaf-styrkan, International Security Assistance Force, leds av Nato med FN-mandat. 42 länder ingår i styrkan. Sverige deltar med 440 soldater. Två svenska officerare i styrkan dödades av en vägbomb 2005. Nu riskerar flera svenska militära konvojer attacker, skriver Nina Hjelmgren.

Isaf-styrkan, International Security Assistance Force, leds av Nato med FN-mandat. 42 länder ingår i styrkan. Sverige deltar med 440 soldater. Två svenska officerare i styrkan dödades av en vägbomb 2005. Nu riskerar flera svenska militära konvojer attacker, skriver Nina Hjelmgren.

Foto: U.S. ARMY PHOTO
Annons

Utländsk militär närvaro i Afghanistan kräver ständig tillförsel av förnödenheter. Det handlar inte enbart om militärfordon, vapen och ammunition utan även om kläder, datorer, sängar och mat. Eftersom Afghanistan ligger inklämt mellan andra länder måste transporterna ske via annat land. Hittills har USA förlitat sig på sin bundsförvant Pakistan och använt den östra vägen till Afghanistan från Peshawar över Khyberpasset som den viktigaste transportvägen, en så kallad MRS, Main Supply Road.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons