Annons
X
Annons
X

Risk att dö i förtid ökar med sömnmedel

Sömnmedel ökar risken att dö i förtid, visar en ny studie. Risken kan fyrfaldigas för den som tar tabletterna.

Av SvD

Det är den brittiska tidningen
Guardian som refererar forskningsrapporten som publicerats i BMJ Open Journal.

Enligt tidningen kräver läkare nu en omprövning av synen på sömnpiller eftersom risken för en förtida död kan fyrfaldigas för dem som förskrivits tabletterna.

Studien genomfördes i USA, där närmare 10 procent av befolkningen använde sömnmedel under 2010. Forskarnas slutsats är att bruket av sömtabletter kan ha lett till så mycket som en halv miljon förtida dödsfall i USA under 2010.

Annons
X

I studien jämförde forskarna dödstalen i två grupper under 2,5 års tid. Den ena bestod av drygt 10 000 personer som förskrivits sömnmedel. Den andra av nästan 24 000 personer som inte använde sömnmedel. Grupperna hade likartad hälsostatus för övrigt. Genomsnittsåldern var 54 år.

Resultatet visar, enligt Guardian, att även vid relativt liten användning av sömnmedel, färre än 18 doser per år, ökar risken att dö i förtid med upp till 3,5 gånger, jämfört med dem som inte tog tabletterna. För personer som använde fler doser, mellan 18 och 132, var risken fyra gånger större och för dem som tog ännu fler doser fem gånger större.

Studien visar också, enligt Guardian, att risken för cancer också ökar för den som använder sömnmedel. En sådan koppling har även visats i tidigare studier.

Samtidigt påpekar forskarna att det är fler förtida dödsfall i gruppen som använder sömnmedel inte innebär att det är pillren som är orsaken, även om mycket pekar i den riktningen.

Nina Barnett, vid brittiska Royal Pharmaceutical Society, säger enligt Guardian att studien är viktig. Och även om det är osannolikt att den radikalt kommer minska förskrivningen av sömmedel så kommer den att uppmärksamma både patienter och läkare på riskerna med användandet.

SvD.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X