Aktieanalys

Peter Benson: Ringkjøbing Landbobank: Solid nog att konsolidera?

I Danmark finns det runt 100 fristående småbanker, varav ett 20-tal är börsnoterade. En som är påfallande stark och lönsam är Ringkjøbing Landbobank från västra Jylland. Nyligen dubblades storleken via förvärv av Nordjyske Bank. Är det början på en värdeskapande konsolidering vi ser?

Vindmöllor på Jylland. Finansiering av vindkraft är ett viktigt område för Ringkjøbing Landbobank.
Vindmöllor på Jylland. Finansiering av vindkraft är ett viktigt område för Ringkjøbing Landbobank. Foto: Johansen, Erik / TT NYHETSBYRÅN

Bland alla danska bankaktier är Danske Bank klart störst följt av Jyske Bank. Därefter följer Sydbank och Ringkjøbing Landbobank på delad plats tre-fyra. Det är alltså en medelstor dansk bank med en utlåning på cirka 50 miljarder danska kronor och 200 000 kunder på Jylland. Marknadsandelen på västra Jylland verkar vara knappt 50 procent.

Lönsamheten har sedan finanskrisen varit urstark. Läget är dock nu delvis ett annat eftersom Ringkjøbing Landbobank i somras förvärvade Nordjyske Bank varpå storleken nära dubblades.

Kan den sammanslagna banken få upp lönsamheten igen? Att slå ihop banker är ju svårt men potentiellt väldigt lönsamt. Tabellen nedan visar Ringkjøbing Landbobank idag, proforma inklusive Nordjyske Bank, samt Börsplus huvudscenario för de kommande åren.

Ringkjøbing Landbobank
Börskurs: 345,5 DKK
Antal aktier (miljoner): 30,1
Börsvärde: 10 396 miljoner DKK
VD: John Fisker
Styrelseordförande: Martin Krogh Pedersen 
Börsplus huvudscenario
DKK / proforma 2018E 2019E 2020E
Omsättning 1994 2034 2095
- Tillväxt 4% 2,0% 3%
- Räntenetto 1155 1201 1249
- Provisionsnetto 554 587 617
Vinstmarginal 41,0% 44,0% 46,0%
Resultat efter skatt 817 895 963
Vinst per aktie 27,2 30,9 34,4
Utdelning per aktie 10,50 12,00 13,00
Direktavkastning 3,0% 3,5% 3,8%
Eget kapital per aktie 234 249 267
Avkastning på eget kapital 11,6% 12,5% 12,9%
P/E 12,7 11,2 10,1
RoTE 13,7% 14,6% 15,0%
P/TB 1,7 1,7 1,6

Ägarbild och Styrelse

Största aktieägaren är sektorkollegan Nykredit som äger strax under 10 procent av aktierna. Utöver Nykredit är ägarbilden spretig och spridd över ett stort antal mindre aktieägare. VD John Fisker, en veteran från Ringkjøbing Landbobank som intog bankens förarsäte 2012, efter att ha varit en del av ledningsgruppen sedan 1990-talet, är nu VD i den sammanslagna banken. John Fiskers ägande i banken uppgår till ca 26 miljoner danska kronor. Styrelseordförande Martin Krogh Pedersen har aktier för 17 miljoner danska kronor. Övriga ledning och styrelse har inga stora innehav men vi ser det som ett stort plus att det är en erfaren ledning med en ägaragenda som driver banken.

Ringkjøbing Landbobank innan fusionen med Nordjyske

Innan sammangåendet med Nordjyske Bank bedrev Ringkjøbing Landbobank, som grundades 1886, verksamhet som regionalbank i västra och södra Jylland och en betydande finansiering av vindkraftsparker i Danmark och Tyskland. Sedan finanskrisen 2008 har bankens K/I-tal, kostnader i förhållande till intäkter, legat strax över 32 procent. Det är en helt enastående nivå som placerade dem högt upp på listan över världens mest effektiva banker.

Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital de senaste 5 åren har varit 16 procent vilket rankar Ringkjøbing i topp på hemmamarknaden, där exempelvis Danske Bank avkastat 12 procent på eget kapital i snitt under samma period.

Nordjyske Bank innan fusionen

En regionalbank med verksamhet i norra Jylland. K/I-talet är inte lika imponerande som Ringkjøbings utan har legat stadigt över 50 procent de senaste 5 åren. Det i kombination med en stor exponering mot den ofta krisdrabbade danska jordbrukssektorn har resulterat i knappa 6 procents genomsnittlig avkastning på eget kapital de senaste fem åren. Inte bra.

Nordjyske har en komplicerad historik där Jyske bank tidigare ägde 40 procent av aktierna. Efter en rad turer där Nordjyske bland annat gjorde ett dåligt förvärv (se faktaruta) slutade processen med ett samgående mellan Nordjyske Bank och Ringkjøbing Landbobank.

Kort om den fusionerade banken

I somras ägde fusionen rum och den konsoliderade banken behåller Ringkjøbing Landbobanks namn. Genom sammanslagningen breddades bankens geografiska räckvidd samtidigt som utlåningen diversifierades jämnare över olika sektorer. Idag består låneboken till ca 62 procent av företagsutlåning och 38 procent utgör lån till privatpersoner.

Värt att poängtera är att utlåningen täcks helt av insättningar från bankens kunder. Det minskar likviditetsrisken i verksamheten då det inte finns ett beroende av kortsiktig finansiering via obligationsmarknaden, något som var ett stort problem för vissa banker under den senaste krisen.

Det är också värt att notera att den höga avkastningen på eget kapital kombineras med relativt höga kreditförluster, 0,35 procent av totala lån jämfört med storbankernas 0,06 procent. Samtidigt har soliditeten stadigt legat över 10 procent vilket är mer än dubbelt så högt som i de svenska bankerna vilka ligger kring 5 procent i snitt.

K/I-talet proforma låg förra året på 43,5 procent vilket är bra och i linje med svenska storbanker. Ringkjøbing Landbobanks IR-ansvarige säger till Börsplus att det är möjligt att minska kostnadsandelen till 40 procent redan under 2019. Enkla besparingar finns bland annat i att man i stor utsträckning har samma tjänsteleverantörer.

Merparten av integrationskostnaderna är tagna och åtgärder som leder till besparingar om 60 miljoner danska kronor per år från och med 2019 har genomförts. Potential finns att spara ytterligare 40 miljoner danska kronor. Banken betonar att det också finns synergier på intäktssidan i form av produkter och tjänster som erbjudits i området kring Ringkjøbing som även kan säljas på Nordjyskes marknad, men dessa är svåra att kvantifiera i kronor.

Den sammanslagna banken lär inte återfå Ringkjøbing Landbobanks enormt låga kostnadsnivå med K/I-tal på 32 procent men en nivå kring 37 procent ett realistiskt mål att nå inom säg 5 år.

Konsolidering av den danska bankmarknaden?

Många av de mindre bankerna har inte tillräcklig skala för att vara konkurrenskraftiga på sikt. Rimligen borde det finnas betydande kostnadssynergier inom IT, administration och ledning att hämta hem för en köpare. Det är också tydligt att danska myndigheter gärna ser en konsolidering. Det är dock osannolikt att Ringkjøbing är en uppköpskandidat. Är det å andra sidan tänkbart att Ringkjøbing Landbobank kommer vara en aktiv konsoliderare?

Bortsett från köpet av Nordjyske har Ringkjøbing inte gjort något större förvärv sedan 2002. Nordjyske har en historik av många förvärv men det lär vara Ringkjøbings filosofi rörande kapitalallokering som styr framöver. Denna har bestått av att återinvestera kapital för att möjliggöra organisk tillväxt, återköp av egna aktier och en blygsam utdelningen.

Man ska alltså inte räkna med fler förvärv men givet branschförändringar kan det ändå bli en värdeskapande krydda. Eller? Förvärvet av Nordjyske verkar bara vara någorlunda värdeskapande. När Börsplus räknar igenom caset så blir avkastningen på investerat kapital i Nordjyske halvdan eller okej, beroende på hur man räknar. Räknar vi in alla kostnadssynergier men inga intäktssynergier och utgår från en ROE i Nordjyske på drygt 10 procent så blir avkastningen på förvärvet cirka 9 procent per år.

Villkoren i fusionen värderade Nordjyske Bank till dryga 1,4 gånger eget kapital och Ringkjøbing Landbobank till 2,1 gånger eget kapital.

Tar man hänsyn till värderingsskillnader i aktierna så blir avkastningen runt 12 procent netto för ägarna Ringkjøbing Landbobank. Räknar man på intäktssynergier blir det så klart ännu bättre, kanske uppåt 15 procent. Det här är lägre än Ringkjøbings egna ROE men eftersom de organiska tillväxtmöjligheterna är begränsade så är det nog fel jämförelse.

Urval av bankaktier Börsvärde (mn) P/E K/I RoTE P/TB Kärnprimärkapitalrelation, %
Ringkjøbing Landbobank 10457 11,2 41 13,3 1,6 16
Handelsbanken 193070 11,3 47 12,6 1,4 21
Nordea 332609 10,3 52 10,7 1,1 18
Danske Bank 117075 6,7 50 11,8 0,8 17
Jyske Bank 22395 8,6 61 9,5 0,7 17
Sydbank 10246 8,9 66 10,1 0,9 17
Spar Nord Bank 6726 8,3 64 9,5 0,8 14
Jutlander Bank 1608 6,7 67 9,3 0,6 18
Sparekassen Sjælland-Fyn 1632 7,3 71 9,5 0,6 14
Kreditbanken 414 7 56 12,3 0,7 19
Genomsnitt 8,6 57 10,9 0,9 17
Förklaring/källa: SvD Börsplus/Factset Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2018 Kostnader före kreditförluster delat med intäkter Avkastning på "materiellt" eget kapital (exklusive immateriella tillgångar) Pris / materiellt eget kapital Kärnprimärkapital delat med riskvägda tillgångar

Slutsats

Tabellen ovan visar en rad bankers värdering och operationella nyckeltal.

Ringkjøbing Landbobank ger ett välskött intryck men sticker inte ut som en billig aktie.

Ska man köpa aktien så handlar det om att långsiktigt ta rygg på en VD med mycket aktier och lång erfarenhet av att driva lönsam bankverksamhet. Närmast handlar det om att få upp lönsamheten efter förvärvet av Nordjyske.

Aktien är inte tydligt köpvärd men intressant att följa som temperaturmätare på danska bankmarknaden, bortom kriser och skandaler för Nordea och Danske Bank.

___________________________

  • Medskribent och analytiker är Robert Rask.

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Läs även

Vindmöllor på Jylland. Finansiering av vindkraft är ett viktigt område för Ringkjøbing Landbobank.

Foto: Johansen, Erik / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X