X
Annons
X

Rimligt skilja på islamofobi och islamkritik

undefined

Att ideologiska och politiska meningsmotsättningar går över i diskussion om ord är inte ovanligt. Ett exempel är den senaste tidens debatt om islamofobi, den etablerade benämningen på fördomar mot islam och diskriminering av muslimer. Fobi betyder ursprungligen ångestfylld tvångsföreställning. Vi har det i psykologiska tillstånd som klaustrofobi och agorafobi. I islamofobi, liksom i homofobi, motvilja mot homosexuella, används fobi i överförd betydelse – det handlar inte om diagnoser, utan om en rädsla som ofta tar sig uttryck i avsky. Samtidigt antyder ordformen att båda är vanföreställningar. Man kan också tänka sig att såväl islamofobi som homofobi kan botas, eller i alla fall övervinnas.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X