Annons

Rimligt att framgång i kommuner belönas

Under strecket
Publicerad

I ett inlägg
Brännpunkt 26/2 kritiserar ett antal socialdemokratiska kommunalråd från Stockholmsregionen alliansregeringens förslag till nytt skatteutjämningssystem. Även om debattörerna försöker påskina annat råder det idag konsensus i svensk politik att rätt förutsättningar måste finnas för att hela landet ska leva och att alla människor som bor i Sverige ska ha tillgång till en likvärdig välfärd. Vad tvistepunkten snarare handlar om är i vilken utsträckning skatteutjämningen ta hänsyn till förutsättningarna för lokal och regional tillväxt.

Är en kommun framgångsrik i att skapa ett gott företagsklimat, attrahera arbetsgivare till kommunen och investerar i kommunens infrastruktur för att matcha tillväxten och därigenom minskar utanförskapet är det rimligt att man också belönas för detta.

Annons
Annons
Annons