Annons

Bo Gustavsson:Rilke uppnådde sitt livsideal först i döden

Ännu 90 år efter hans död är den dikt som Rainer Maria Rilke skrev för sin egen gravsten ett särskilt gåtfullt inslag i hans författarskap. Väsentliga nycklar erbjuds dock av de ofta förbisedda dikter som den tyskspråkige poeten skrev på franska mot slutet av sitt liv.

Under strecket
Publicerad

Rainer Maria Rilke (1875–1926).

Foto: IBL Bild 1 av 2

Rainer Maria Rilkes grav i Raron, Schweiz.

Foto: IBL Bild 2 av 2

Rainer Maria Rilke (1875–1926).

Foto: IBL Bild 1 av 1
Rainer Maria Rilke (1875–1926).
Rainer Maria Rilke (1875–1926). Foto: IBL

Den 29 december 1926 dog Rainer Maria Rilke, 51 år gammal. I 90 års tid har inskriften på hans gravsten på Rarons kyrkogård i Schweiz nu förbryllat forskare och läsare och gett upphov till en flora av tolkningar – ändå har den förblivit en gåta. Kanske finns ­lösningen i hans franska dikter, som utgör en förbisedd del av författarskapet.

Annons
Annons
Annons