Delade meningar om nya barngruppsråd

Förskolegrupperna ska bli mindre med hjälp av Skolverkets återinförda riktmärken över hur många barn varje grupp bör innehålla. Det tidigare rådet togs bort – eftersom det inte ansågs fungera. Åsikterna är delade om det kommer gå bättre nu.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Grupper för barn i åldrarna 1-3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn. Mellan nio och 15 barn är rådet för grupper med 4–5-åringar. Så lyder Skolverkets nya riktmärken för hur många barn varje förskolegrupp bör innehålla. Men de är inte bindande, både fler eller färre barn kan vara lämpligt.

– Vi vill vara tydliga med att man inte kan förlita sig på att man har en god kvalitet bara för att man ligger inom de här spannen. Man måste göra enskilda bedömningar utifrån de förutsättningar som finns på förskolan, säger Ulrika Lundqvist, chef för enheten för förskola och grundskola på Skolverket.

Annons
Annons
Annons