Riktlinjer motverkar hörselskador

Under strecket
Publicerad
Annons

Företrädare för musikarrangörer kritiserade på SvD Brännpunkt den 14/11 Socialstyrelsen för att reglerna för höga ljudnivåer också gäller konserter och andra kulturella arrangemang.
Bakgrunden till de rikt- och gränsvärden som finns om höga ljudnivåer i vårt samhälle är enkel: det handlar om att skydda vår hörsel.
All forskning pekar mot att höga ljudnivåer innebär en risk för permanenta hörselskador. Och risken för skada finns både inom arbetslivet och vid kulturella arrangemang på fritiden. Senare rön indikerar dessutom att lägre nivåer än vad man tidigare trott kan ge skador för den enskilde.
Personalen, arrangörer, musiker och publiken har alla ett gemensamt intresse av att kunna njuta av musik utan att riskera skador. Efterfrågan på riktlinjer och rekommendationer är därför stor.
Man kan naturligtvis diskutera hur våra riktvärden ska tillämpas. Ytterst är detta dock en fråga för varje enskild kommun, som via sin tillsyn visar vad de anser bör gälla.
Samtidigt ska vi ha klart för oss att problemet
med hörselskador inte är något som lättvindigt kan viftas bort - och att musikarrangörerna har ett särskilt ansvar för att se till att publiken kan gå på en konsert utan att riskera permanenta hörselskador.
Att det finns klara och tydliga riktlinjer för lämpliga ljudnivåer underlättar detta ansvarstagande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons