Annons
X
Annons
X

Riktiga borgare tittar på SVT

KOLUMN

Jag förstår inte hur man kan vara borgerlig och ändå motståndare till public service. Jämför de kommersiella bolagen med SR och SVT och det är fullkomligt uppenbart att det borgerliga sinnelaget känner sig mera hemma hos public service än hos konkurrenternas tingeltangel, förnedringsprogram och skrikradio.

Vidare är det ett klassiskt, demokratiskt riskscenario att väljarna inte är tillräckligt informerade. Ju mer okunskap präglar den demokratiska processen, desto mer utrymme för vulgopolitiska uttryck. Förutom att det är dåligt i sig är den typen av rörelser typiskt vänsterpräglade. Public service är en potentiellt god kraft i strävan mot ett fungerande offentlig samtal.

Dessutom är det en självklar borgerlig åsikt att samhället behöver en sammanhållande historisk, kulturell och inte minst vardaglig erfarenhet. Inom en mängd områden pågår på gott och ont processer som löser upp den sortens samhörighet. Public service stärker den delade gemenskap som samhället ytterst kräver.

Annons
X

Att tro att marknaden i ett litet land som Sverige på egen hand skulle kunna fullgöra dessa funktioner är naivt. Ändå finns det få påståenden som ger så arga reaktioner från höger, som när jag hävdar att vi bör satsa på public service. Hur kan det komma sig?

Svaret är troligen tudelat. Dels finns en övertygelse om att staten ska dra sig tillbaka i alla sammanhang som inte gäller dess klassiska kärnfunktioner. I valet mellan goda borgerliga värden och ideologins imperativ väljer man det senare.

Dels finns en djup frustration över den speciella världsbild som public service lånat sig åt genom decennierna. Att påstå att statens radio och tv har ingått i den socialdemokratiska hegemonin är ett för enkelt påstående, men public service har i hög grad präglats av en progressiv verklighetsuppfattning. Högern har därför – helt korrekt – känt att staten inte varit neutral i vänsterns och högerns kamp om tolkningsföreträde.

Låt mig då bara säga att om någon tror att ett medielandskap utan public service i mindre utsträckning skulle domineras av förakt för familjen, dygderna, kapitalismen och traditionen – tänk igen.

Varför är det viktigt att säga detta? Skälet är att public service har svåra problem. Reklamkanalernas jakt på tittare och lyssnare driver programutvecklingen – P3 innehåller program som är motsatsen till public service och vad i hela friden gör Melodifestivalen i SVT?! Public service agerande på nätet är problematiskt och kräver ingående diskussioner. Fortfarande finns många exempel på att public service i sin samhällsbevakning går vänsterns ärenden. SVT:s och SR:s unika position i medielandskapet riskerar ständigt att förvrida konkurrenssituationen på marknaden. Och hur ska man balansera kvalitet med folklighet?

Här är högerns argument nödvändiga, men då kan man inte utgå ifrån att public service saknar existensberättigande. Det är utifrån ett tydligt ställningstagande för public service som högern kan få den trovärdighet som krävs för att på sikt utrota monopolets kvardröjande effekter.

Roland Poirier Martinsson är författare och filosof. Han leder Timbro Medieinstitut. rolandpm@gmail.com

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X