”Rikta bistånd mot koldioxidinfångande”

En global uppvärmning under 2 grader förutsätter så kallade negativa utsläppsteknologier. För att få sådana på plats i tillräcklig storlek krävs subventioner, forskning och en fungerande avsättningsmarknad. Om Sverige vill bistå världen bör en betydande del av biståndsbudgeten riktas mot lösningar på klimatkrisen, skriver miljöekonomen Jonas Grafström från forskningsinstitutet Ratio.

Under strecket
Publicerad
Jonas Grafström.

Jonas Grafström.

Foto: Erik Cronberg
Annons

Om målen i Parisavtalet ska uppnås räcker inte ett arbete för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp. Även negativa utsläppsteknologier (infångning och lagring av koldioxid, CCS) spelar en betydande roll för en uppvärmning under 2 grader Celsius. I FN:s klimatpanel IPCC:s scenariodatabas vilar exempelvis 107 av 113 lyckade scenarier på en framgångsrik implementering av CCS-teknik och ett storskaligt upptagande av koldioxid. Det senare både ur själva atmosfären och direkt från olika typer av utsläppskällor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons