Analys

Joel Dahlberg:Riksrevisionen riktar hård kritik mot pensionssystemet

Joel Dahlberg

Pensionssystemet är så pass krångligt att det är svårt att ens göra ett medvetet val. Kritiken framförs av Riksrevisionen som nu uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att förenkla systemet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bristerna som lyfts fram är djupgående och rör alla delar av vår pension. Det är svåröverskådligt, de olika delarna av pensionen samspelar inte och förutsättningarna för individen att göra smarta och medvetna val är dåliga.

Riksrevisionen nöjer sig emellertid inte med att peka på brister utan har också förslag på åtgärder. Om man tänker sig Riksrevisionen som en läkare och pensionssystemet som patienten, är rekommendationen en total omläggning av patientens livsföring – inklusive en remiss till avvänjningskliniken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons