Svidande kritik mot SCB:s redovisning

Riksrevisionen skärper nu tonen mot Statistiska centralbyrån, SCB, och menar att myndigheten undanhåller viktig information i sin årsredovisning. ”Det här är allvarlig kritik”, säger Lars Nordstrand, revisionsdirektör vid Riksrevisionen, till E24.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är vid granskningen av SCB:s årsredovisning för 2009 som Riksrevisionen hittat en rad missförhållanden. Och i sin revisionsberättelse för SCB, som blev klar så sent som i måndags, gör Riksrevisionen bedömningen ”att årsredovisningen inte är rättvisande”.

Att Riksrevisionen lämnar en oren
revisionsberättelse är ovanligt och betyder helt enkelt att SCB:s ledning får underkänt och att myndigheten inte utfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Annons
Annons
Annons