Rikskriminalpolisen bör inte få signalspana

Att låta Säkerhetspolisen signalspana handlar om att förebygga brott riktade mot Sverige. Däremot bör inte regeringen tillmötesgå Rikskriminalpolisens önskemål om signalspaning. Här måste vi dra en gräns till skydd för den personliga integriteten, skriver Roger Haddad (FP).

Under strecket
Publicerad
Annons

En av regeringens prioriteringar de senaste åren har varit att förstärka skyddet för vår demokrati. I en tid där extremistiska och våldsbejakande rörelser är aktiva är det befogat att att Säpo arbetar effektivt för att upptäcka och förebygga attentat eller planerade hot mot svenska intressen och vår demokrati. Debatten om signalspaning via FRA har varit en omdiskuterad fråga och riksdagen avgjorde under 2008/2009 ärendet efter tillägg som skulle säkerställa ett antal integritetaspekter. Justitieutskottet har under det senaste året debatterat och tagit ställning till flera förslag som presenterats av regeringen eller som en konsekvens av vårt medlemskap i EU.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons