Annons

”Riksintressen ett stort hinder för byggandet”

Risken är stor att statens utredning om riksintressen lägger ett förslag som inte röjer undan hindren för bostadsbyggandet. Regeringen får inte nöja sig med det. Det skriver Lena Micko, SKL, och Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna.

Publicerad

Det finns områden i Sverige som är viktiga att bevara och skydda. Det kan till exempel handla om kulturhistoriska miljöer eller områden där ny infrastruktur ska byggas. Men systemet för att peka ut sådana områden, riksintressen, fungerar inte.
Sedan statliga myndigheter började peka ut dessa områden på 70-talet har det gått inflation i riksintressen. I dag täcks hela 55 procent av Sveriges yta av riksintressen. Stora områden, ibland hela kommuner, skyddas utan tydliga skäl eller avgränsningar.

**Istället har riksintressen blivit **ett hinder för bostadsbyggandet. I en studie från Riksrevisionen 2013 svarar 60 procent av kommunerna med bostadsbrist att statens hantering av riksintressen har hindrat nya bostäder minst en gång de senaste tre åren.

Lena Micko och Reinhold Lennebo

Foto: Rickard L. Eriksson och Magnus Glans Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons