Annons
X
Annons
X

”Riksdagsmajoritet vill pressa Israel”

Det finns en majoritet i riksdagen för hårdare press på Israel när det gäller att leva upp till mänskliga rättigheter. Det är dags att gå från ord till handling och frysa handelsförbindelserna med Israel, skriver företrädare för rättvisegrupper.

Avstängd kommentering

Kommenteringsfunktionen på den här artikeln har stängts av eftersom tonen i diskussionen inte var enig med
SvD:s regler .

En ny undersökning som presenteras idag visar att det, redan innan attacken mot Ship to Gaza, finns ett stöd hos en majoritet av riksdagspartierna för att Sverige ska vidta åtgärder mot Israel. Många partier väljer att nedprioritera internationella politikområden i valrörelsen. Men det massmediala intresset och den folkliga upprördheten efter Israels attack mot hjälpkonvojen Ship to Gaza, visar att partierna inte längre kan ducka för att bekänna färg i frågor som handlar om global rättvisa. Attacken mot Ship to Gaza måste bli en anledning för våra partier att synliggöra sin Israelpolitik i valrörelsen och att gå från ord till handling.

Omvärldens fördömande av Israels attack mot hjälpkonvojen Ship to Gaza, kan få oss att tro att vi i Sverige alla har en och samma inställning till frågan om Israels ockupation av Palestina. Men det har vi såklart inte, partierna i Sveriges riksdag har inte varit ense om hur Israel ska bemötas.

Annons
X

I en uppdaterad bild av partiernas internationella politik med bäring på Israel som vi presenterar idag ser vi att det finns stöd hos båda blocken för en betydligt skarpare ton gentemot Israel.

Vi menar att Sverige behöver vara pådrivande i att ställa Israel till svars för de övergrepp man begår mot det palestinska folket. Därför har vi vänt oss till Sveriges riksdagspartier för att fråga dem om deras syn på hur ockupationsländer som Israel bör bemötas. Samtliga riksdagspartier har besvarat ett antal frågor och svaren är sammanställda i den nya undersökning som vi presenterar idag. Den visar att en majoritet av partierna vill föra en politik som sätter hårdare press på Israel.

I vår undersökning uppger alla partier utom Folkpartiet att mekanismer för att utkräva respekt för bland annat mänskliga rättigheter ska finnas med i internationella handelsavtal. Om sådana utfästelser blir reell politik innebär det ett positivt avsteg från tidigare linje som bland annat innebär att Sverige importerat vapen från Israel för runt en halv miljard kronor under 2000-talet; och att Israel trots sina upprepade och omvittnade brott mot mänskliga rättigheter fortsätter att ha förmånliga handelsavtal med EU.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En tydlig majoritet av Sveriges partier svarar även ja på frågan om Sverige ska ta initiativ till att sanktionera länder som svar på brott mot mänskliga fri- och rättigheter och underlåtelse att utreda misstankar om folkrättsbrott. Endast Centerpartiet svarar tydligt nej på den frågan medan Moderaterna vill ta ställning från fall till fall. Israel sa förra helgen nej till en FN-ledd internationell utredning om deras attack mot Ship to Gaza. Detta måste i linje med partiernas svar i vår undersökning innebära att frågan om sanktioner omgående tas upp i regering och riksdag samt på Sveriges initiativ i övriga internationella samarbeten där vi ingår.

  Det finns en inkonsekvens i de borgerliga partiernas politik. I enkätsvaren förespråkar de att mekanismer för att utkräva respekt av mänskliga rättigheter ska finnas med i internationella handelsavtal, samtidigt som de inte är beredda att agera när Israel begår grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

  Vi utgår från att samtliga borgerliga partier ser den breda opinionen i Sverige efter attacken mot Ship to Gaza som en anledning att ompröva rimligheten att ingå handelsavtal med stater som ockuperar andra länder.

  Även Socialdemokraterna är något svävande i enkätsvaren och behöver börja tala klarspråk och avvisa handelsavtal med länder som ockuperar andra länder i strid mot internationell rätt. Mona Sahlin sa så sent som den 31/5 att blockaden mot Gaza måste upphöra, att handelsavtalet mellan EU och Israel ska suspenderas och att den svenska militärattachén i Tel Aviv kallas hem. Vi hoppas att Socialdemokraterna följer upp dessa löften.

  Undersökningens frågor ställdes till partierna från den 22 april till den 18 maj. Alltså strax innan attacken mot Ship to Gaza. Rimligtvis borde intresset för en politik som sätter hårdare press på Israel inte ha minskat efter övergreppen.

  Vi förväntar oss att de svar majoriteten av riksdagspartierna gett oss inte stannar vid löften. Det krävs handling för global rättvisa och det måste synas i valet. Sverige måste frysa samtliga handelsförbindelser med Israel och verka för att omvärlden följer vårt exempel.

  Israel har av förståeliga och legitima skäl blivit särbehandlat i efterdyningarna av andra världskriget. Men för att en förhandlingslösning på konflikten någonsin ska bli möjlig bör även Israels vänner sätta en gräns här och nu.

  GABI BJÖRSSON

  kanslichef Afrikagrupperna

  CARMEN BLANCO VALER

  vice ordförande Latinamerikagrupperna

  ANNA NILSSON

  informationsansvarig Emmaus Stockholm

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X