Riksdagsledamöterna fick 1 500 mer i månaden

Riksdagens ledamöter har fått påökning till 69 900 kronor i månaden. Arvodet höjdes med 1 500 kronor vid nyåret.

Under strecket
Lars Larsson / TT
Publicerad

De 349 ledamöterna i riksdagen har fått påökt med 1 500 kronor i månaden, till 69 900 kronor, från årsskiftet. Arkivbild.

Foto: Lars Schröder/TT
Annons

Sedan 1994 har arvodena ökat från 26 500 kronor, en ökning med 43 400 kronor. Räknat på ett annat sätt blir det över 160 procent med den senaste höjningen. Några år har ökningen blivit lite större när kostnadsersättningar har växlats över till arvode. Om de räknas bort blir ökningen cirka 145 procent.

Den procentuella ökningen för riksdagsarvodena är större än vad löntagare i allmänhet fått sedan 1994 och fram till och med 2019. Löneutvecklingen var cirka 126 procent under perioden, enligt uppgift från Medlingsinstitutet.

Annons
Annons
Annons