Annons
X
Annons
X

Utredning: Stoppa budgetvoteringen

Riksdagens talman Per Westerberg bör vägra att ta upp de rödgrönas och SD:s förslag om att stoppa regeringens sänkning av den statliga skatten till votering, enligt riksdagens jurister.

Av TT
(uppdaterad)
Talmannen Per Westerberg (M) kan få en central roll i dramat kring förslaget om den höjda gränsen för statlig inkomstskatt.
Talmannen Per Westerberg (M) kan få en central roll i dramat kring förslaget om den höjda gränsen för statlig inkomstskatt. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Övervägande skäl” talar för att han är skyldig stoppa omröstningen, konstaterar en utredning om rättsläget som Westerberg (M) beställt av riksdagens kansli.

Per Westerberg sade så sent som i går att rättsutredningens slutsatser kommer att väga tungt när han meddelar sitt beslut, när frågan ska avgöras i samband torsdagseftermiddagens voteringar.

– Jag tänker följa rättsutredningens utfall, sade Westerberg till TT.

Annons
X

I utredningen som gjorts av riksdagens jurister medges det att frågan om rambeslut om budgeten, och vad ett utskott kan göra efter det att utgiftsramar och beräkning av inkomster är beslutade ”är komplex”.

Men, heter det: ”Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och praxis talar dock övervägande skäl för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 riksdagsordningen. Talmannen är då skyldig att enligt 2 kap. 9 riksdagsordningen vägra att ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.”

Om Westerberg i eftermiddag vägrar att ordna voteringen skärps den politiska striden om de tre miljarder kronor skattesänkningen är värd ytterligare. Oppositionen lär tolka det som att talmannen tagit ställning för regeringen, trots att rättsläget inte är helt klart.

Han går i så fall också emot vad en majoritet av riksdagens ledamöter anser är möjligt.

Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesperson i riksdagen, Fredrik Olovsson, har sagt att han då kommer att gå emot talmannen. Då går frågan vidare till konstitutionsutskottet för uttolkning, men eftersom de rödgröna och SD anser att de handlar enligt reglerna och har majoritet också i KU är frågan snart tillbaka i kammaren för avgörande.

Då kan inte talmannen vägra en gång till.

Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Carl B Hamilton välkomnar utredningens slutsats.

– Jag hoppas nu att oppositionen besinnar sig. Det vore olyckligt om man kör över talmannen, det skulle innebära en minikonstitutionell kris, säger han.

Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör med ansvar för den tjänstemannautredning som talmannen beställt, kan inte säkert säga vilket beslut talmannen kommer fram till.

- I utredningen redovisar vi ju argument både för och emot att släppa fram initiativet. Men så kommer vi då till slutet att det finns fler och tyngre skäl för att inte göra det, säger

– Jag kan inte utesluta att talmannen tar fasta på de andra argumenten.

TT: Vad skulle tala för det?

– Bara det faktum att man kan resonera på ett annat sätt, även om jag helt och fullt är för den bedömning som vi har gjort, säger han om utredningens slutsats att talmannen, enligt riksdagsordningen, är skyldig att vägra att ta upp förslaget.

Men han tillägger att vad talman Per Westerberg till slut gör är helt och hållet upp till honom.

Om Westerberg vägrar ta upp förslaget går sannolikt frågan vidare till KU för bedömning. Ett preliminärt möte finns inbokat på fredag morgon, med möjlig justering av KU:s yttrande tisdagen den 10 december. Om de rödgröna och SD håller fast vid sin linje kommer KU att skicka tillbaka ärendet till kammaren för debatt och omröstning den 11 december, sannolikt. Då kan inte talmannen vägra att ta upp ärendet till votering.

Oppositionen kommer inte att bry sig om juristernas slutsats att initiativet strider mot riksdagsordningen.

- Man pekar också på att det finns skäl som talar för, och att det inte finns något uttryckligt förbud, varken i grundlag eller riksdagsordning, säger Socialdemokraternas företrädare i finansutskottet Fredrik Olovsson.

Stockholm TT

Annons
Annons
X

Talmannen Per Westerberg (M) kan få en central roll i dramat kring förslaget om den höjda gränsen för statlig inkomstskatt.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X