Annons

Riksdagen vill sälja Telia på sikt

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Riksdagen anser att det inte finns tillräckliga motiv för ett statligt ägande i Telia på sikt. I ett tillkännagivande uppmanar därför riksdagen regeringen att se över möjligheterna att på sikt avyttra sitt ägande i Telia.

TT
Publicerad

Samtidigt slår riksdagen fast att en förutsättning är att det görs en grundlig konsekvensanalys som beaktar de säkerhetspolitiska aspekterna och att staten vid en eventuell försäljning säkerställer ett fortsatt inflytande över säkerhetskänslig infrastruktur.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) anser att förslaget att sälja Telia kan innebära säkerhetsrisker. S, MP och V röstade emot beslutet i riksdagen.

Annons
Annons
Annons