Annons
X
Annons
X

Riksdagen missnöjd med försäkringsbolagens sortering av barn

Fallet med den lilla flicka som först ansågs för tjock för en barnförsäkring får riksdagspolitiker att reagera. En majoritet i riksdagen vill nu se en snabb översyn av hur bolagen hanterar sina barnförsäkringar.

(uppdaterad)
Foto: HASSE HOLMBERG / SCANPIX

”Anledningen till vårt beslut är kraftig övervikt/fetma” – så löd budskapet i det avslag som Folksam skickade till den femåriga flickans familj. Flickan, 120 centimeter lång och 25 kilo tung, fick nej för att hennes bmi - ett index på relationen mellan längd och vikt - ansågs för högt.

Efter att Aftonbladet rapporterat om fallet i somras bad Folksam om ursäkt. Bolaget gav nyligen besked om en ny försäkring, öppen för barn som tidigare nekats. Den ska ersätta sjukdomar och besvär som inte noterats när försäkringen tecknades – eller inom sex månader efteråt. Månadspremien blir också 35 kronor dyrare.

Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas försäkringsbyrå, är kritisk.

Annons
X

– Bolagen är skyldiga att göra en individuell prövning, men vi får ändå många samtal om att det sker schablonmässigt. Det innebär att många barn får en otrygg start i livet.

Samma bild har Per Holfve, jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

– Det går inte att säga att hela gruppen hörselskadade utgör en förhöjd försäkringsrisk, men när det sker en stor mängd schablonmässiga bedömningar uppstår alltid risk för diskriminering.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I förarbetena till 2006 års försäkringsavtalslag slås fast att en utgångspunkt måste vara att alla ska ha möjlighet till en försäkring med goda villkor – särskilt funktionshindrade barn. Där betonades också att det var viktigt att följa upp hur bolagen skulle tolka begreppet ”särskilda skäl” i sina beslut – något regeringen flaggat för senast förra året.

  Men nu är det hög tid för en översyn, tycker Konsumenternas försäkringsbyrå – och får stöd av riksdagspolitiker som representerar en majoritet. Jan Ertsborn (FP), vice ordförande i civilutskottet, säger att politikerna ansträngt sig för att öppna dörrarna även för svårt sjuka barn men att dagens lagstiftning verkar ge bolagen för lösa tyglar.

  – Då och då har vi sett tecken på att det kanske inte blivit så öppet. En översyn är verkligen på sin plats, säger Ertsborn som vill att civilutskottet nu ger riksdagens utredningstjänst i uppdrag att göra en första granskning.

  Allianskollegorna Otto von Arnold (KD) och Per Lodenius (C) i civilutskottet samt Mats Gerdau, M:s talesperson i riksdagen för sociala frågor, delar den uppfattningen. Veronica Palm, S-ordförande i civilutskottet, tycker att frågan kan lyftas direkt till regeringen.

  – Det borde vara deras uppdrag att ta reda på vilka som ratas och varför.

  Ett avslag kan betyda ett hårt slag mot ekonomin, särskilt om barnet som vuxen inte får jobb på grund av sin sjukdom. När försäkringsavtalslagen infördes var en bärande tanke att just svårt sjuka eller funktionshindrade barn skulle få större möjlighet att teckna försäkring. Bland annat utvidgades den så kallade kontraheringsplikten även till personförsäkringar.

  Därmed är bolagen skyldiga att försäkra den som så önskar om det inte finns ”särskilda skäl”, exempelvis en sjukdom som med säkerhet kommer att ge besvär längre fram.

  – De här riskfaktorerna är svåra att definiera i lagtext, man måste exempelvis lämna öppet för nya rön inom den medicinska forskningen, säger Mats Holmqvist, rättssakkunnig vid justitiedepartementet.

  Bolagen har olika lösningar för att i viss mån försäkra sjuka barn. Det kan handla om att föräldrar kan öppna ett bankkonto och därefter teckna en – mindre omfattande – försäkring. Bolagen är i varierande grad öppna med siffrorna. När SvD ringer runt till bolagen säger de att andelen barn som får avslag ligger på nivåer mellan 1 och 10 procent av totala antalet sökande. Folksam säger att de varje år ger avslag till runt 250 barn, Skandia talar om 3 procent men uppger inte det totala antalet som söker.

  Vanliga skäl till avslag är att barnen fötts för tidigt, drabbats av svåra neuropsykiatriska sjukdomar, eller väger för mycket. Kritiken om schablonmässiga bedömningar tillbakavisar bolagen.

  – Vi har generella riktlinjer för hur bedömningarna ska gå till. Men sedan görs det alltid en individuell bedömning, säger Ulf Lindqvist, produktspecialist vid Skandia.

  Någon mirakellösning på avslagsproblematiken finns inte, säger Johan Negert, ansvarig för medicinska riskbedömningar vid Länsförsäkringar.

  – Om man tog fram en försäkring som täckte allt och alla så skulle ingen ha råd med den. Försäkringen skulle bli jättedyr och de friska skulle lämna försäkringen först.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: HASSE HOLMBERG / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X