Annons

Riksdagen lever inte upp till sin egen arkitekturpolitik

Kanslihusets (Ledamotshusets) gård ska byggas igen, så att man inte längre kan se huvudentrén med departementsreliefen.
Kanslihusets (Ledamotshusets) gård ska byggas igen, så att man inte längre kan se huvudentrén med departementsreliefen. Foto: Fredrik von Feilitzen

KULTURDEBATT | Riksdagen lever inte upp till sina egna beslut och Stockholms politiker vågar inte trotsa riksdagsförvaltningen. Det skriver Fredrik von Feilitzen om kanslihusets gård vid Mynttorget som ska byggas igen så att huvudentrén inte längre syns.

Under strecket
Publicerad

”Land skall med lag byggas”. Något att tänka på för riksdagen. Detalj ur Stig Blombergs relief över huvudentrén.

Foto: Fredrik von Feilitzen

För ett år sedan (24/5 2018) beslöt Sveriges riksdag att anta en arkitekturpolitik ”för gestaltad livsmiljö”, där det framhålls att staten har ”ett stort ansvar att agera föredömligt – inte minst som byggherre och fastighetsförvaltare”.

Men exakt samma dag skedde något oväntat. På förslag av Riksantikvarieämbetet upphävde regeringen byggnadsminnesförklaringen av riksdagens fem byggnadsminnen, ”eftersom regeringen inte kan besluta om förvaltningen av riksdagens byggnader”.

Annons
Annons
Annons